/Privacybeleid
Privacybeleid2018-05-25T20:59:12+00:00

Privacyverklaring Smaak & Sensatie Catering, versie mei 2018

In deze privacyverklaring omschrijven wij, Smaak & Sensatie Catering, wat we met de verzamelde
persoonsgegevens doen en waarom.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Smaak & Sensatie Catering verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van de diensten
van Smaak & Sensatie Catering en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Smaak & Sensatie Catering kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– surfgedrag op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@smaakensensatie.nl. Dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom Smaak & Sensatie Catering gegevens nodig heeft

Smaak & Sensatie Catering verwerkt jouw persoonsgegevens, om je:
– onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te sturen
– te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt
niet bereikt kunt worden.
– te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– gedrag op de website te analyseren ter verbetering van onze website en ons aanbod van
producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– gegevens juist te verwerken in onze gesloten overeenkomst van opdracht.
– in allerlei online communicatie- en registratietools op te nemen, zoals Mailchimp voor
nieuwsbrieven en ons CRM en ERP-systeem.

Hoe lang Smaak & Sensatie Catering gegevens bewaart
Smaak & Sensatie Catering zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij onze nieuwsbrief geldt: zolang je je niet zelf
uitschrijft, gebruiken we jouw gegevens. Zodra je je uitschrijft, verwijderen we jouw gegevens binnen
3 maanden. Na het verbreken van de samenwerkingsovereenkomst zullen persoonsgegevens op
verzoek worden verwijderd tenzij wetgeving het bewaren ervan verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Smaak & Sensatie Catering deelt alleen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele
wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van jouw gegevens. Smaak & Sensatie Catering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast
verstrekt Smaak & Sensatie Catering jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met
jouw nadrukkelijke toestemming.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Smaak & Sensatie Catering worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Smaak & Sensatie Catering gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Smaak en Sensatie Catering maakt tevens gebruik van tools om exact te bepalen wat men op onze website doet en
waar men op klikt of juist niet. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden
niet aan derden verstrekt.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Smaak & Sensatie Catering gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw
computer, tablet of smartphone. Smaak & Sensatie Catering gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste
bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd
voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van jouw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders
en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: __ga: Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt om unieke bezoekers te
onderscheiden.
Naam: __gat: Dit cookie wordt door Google Analytics gebruikt.
Naam: Cyfe, Inc. Deze tool gebruikt de gegevens uit Google Analytics voor een dashboardweergave
van de resultaten.
Naam: Hotjar tracking code. We gebruiken Hotjar om onze klanten online beter te kunnen bedienen.
In Hotjar kunnen we zien hoe gebruikers zich op onze website gedragen en op welke links mensen
wel of niet kiezen te klikken. Dit kan ervoor zorgen dat uw ervaring op onze website steeds als beter
zal worden ervaren. Hotjar verzamelt hiervoor verschillende gegevens zoals: IP (anoniem) hardware
informatie, land, browser informatie, taal van uw browser. Hotjar slaat deze gegevens beveiligd op
zonder verdere persoonsgegevens in de vorm van een naam, adres (alleen het land) en zal dit niet
gebruiken om gebruikers te identificeren en/of te volgen. Als u deze gegevens niet met ons wenst te
delen kunt u via deze link (engelstalig) uitschrijven: https://www.hotjar.com/opt-out

Webbeacon, conversion tracking of pixel
Naam: Facebook Pixel: Deze Pixel wordt door Facebook gebruikt om te meten welke pagina’s worden
bekeken en om retargeting redenen. Het is mogelijk dat deze pixel ervoor zorgt dat je op platformen
van derden advertenties van Smaak & Sensatie Catering krijgt te zien.
Naam: Google Adwords conversion tracking: Deze code wordt door Google gebruikt om te meten of
een advertentie op Google of een platform van derden heeft gezorgd voor conversie.
Naam: LinkedIn conversion tracking: Deze code wordt door LinkedIn gebruikt om te meten of een
advertentie op LinkedIn of een platform van derden heeft gezorgd voor conversie.

CRM en ERP
Wij gebruiken een zelfbouw ERP/CRM pakket (Bizzzlayer) om gegevens van klanten te verwerken.
Deze worden uitsluitend opgeslagen op onze eigen servers.
Nieuwsbrief
Naam: Mailchimp: Wij gebruiken Mailchimp om nieuwsbrieven te versturen. Hierin verwerken wij
jouw persoonsgegevens: Voornaam, achternaam, opgegeven interesse, bron van inschrijving, IPadres,
datum van inschrijven, bericht geopend, op link in de nieuwsbrief geklikt, doorgestuurd
ja/nee.
Administratiepakket
Naam: Moneybird: Wij gebruiken Moneybird voor de boekhouding. Hierin verwerken wij jouw
persoonsgegevens: Naam, adres, e-mail, IBAN, KvK- en btw-nummer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op
overdraagdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@smaakensensatie.nl. Smaak & Sensatie Catering zal zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Smaak & Sensatie Catering
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Smaak & Sensatie Catering wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Smaak & Sensatie Catering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of
via info@smaakensensatie.nl.

Smaak & Sensatie Catering heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te
beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit
kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat
jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om
persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
– -DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een
domeinnaam (bedrijfswebsite) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het
wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten
controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
smaakensensatie.nl is een website van Smaak & Sensatie Catering.

Smaak & Sensatie Catering is als volgt te bereiken:
Adres: Nauwstraat 24, 4707RE Roosendaal
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 20170272.
Telefoon: +31 (0)165 – 853325
E-mailadres: info@smaakensensatie.nl

0
Je offerte
Smaak en Sensatie Catering gebruikt cookies en scripts om gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen
Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring.Bekijk uw persoonlijke Instellingen
Accepteren

Google Analytics